2

Sertifikati

Dragi učenici,

u našoj školi pored redovnih svedočanstava i diplome IV stepena
opšteg smera Gimnazije imate mogućnost da dobijete i sledeće sertifikate:

1. Stručni sertifikat od računarske kompanije za izborne predmete u našoj školi iz oblasti:
programiranja, grafičkog dizajna i interneta koji se moze upisati u radnu knjižicu

2. Mogućnost polaganja u sertifikovanim centrima za Microsoft, Oracle i Adobe sertifikate

3. Sertifkat za pohadjanje kurseva u naučno-istraživačkom centru Petnica

4. Sertifikat za pohadjanje programiranja ili matematike u Centru za mlade talente u Novom Sadu (www.cmt.edu.rs)

5. Sertifkat od Crvenog Krsta za učestvovanje u projektima pružanja prve pomoći

6. Vukovu diplomu ako imate prosek 5.00 tokom celog školovanja

7. Pohvalu učenika generacije ako ste najbolji učenik u generaciji

8. Za sportsku akademiju učenici ce imati sertifikate za sledeće izborne predmete:

– sportska fiziologija
– sportska psihologija
– ljudska anatomija
– zdrava ishrana, metabolizam i anti-doping
– kreativnost i logika u sportu