2
E-Gimnazija Novi Sad

Školarina

Školarina

Školarina

E-gimnazija je uvela dežurstva za sve potrebe roditelja i učenika. U školu se moze doći lično prema rasporedu dežurstava objavljenom na naslovnoj stranici počev od zaboravljenih stvari učenika u školskim ormarićima, za bilo kakva uverenja, finansije i slično. Što se tiče plaćanja školarine molimo da imate u vidu da je jedini način finansiranja školske ustanove plaćanje školarine. Škola vrši svoju ulogu u mnogo težim okolnostima i glavni nosioci digitalnog sistema i elektronske pripreme nastave su naši profesori i ceo kolektiv. Plaćanje se može vršiti na sledeće načine:

 • Lično u školi gotovinski
 • Uplatom u banci ili pošti na žiro račun škole prema srednjem kursu NBS
  Uplatilac: Ime i prezime staratelja i mesto boravka
  Svrha uplate: Školarina za učenika: Ime i prezime učenika
  Primalac uplate: E-Gimnazija, Radnička 20, Novi Sad
  Šifra placanja: 221
  Žiro račun: 170-0030028936000-74
  Poziv na broj: JMBG učenika
  < Kliknite ovde kako bi ste videli primer popunjene uplatnice. >
 • Placanjem preko Poštanske Uputnice na podatke našeg kurira:
  Luka Radosavljević, Vojvođanska 1, Novi Sad, Telefon: +381659354545
  provizija ide na teret platioca, plaćanje prema srednjem kursu NBS.
  Na navedeni broj mobilnog telefona od kurira poslati uslikanu priznanicu

  sa kontrolnim brojem na viber.
 • Plaćanjem preko Western Uniona u evrima na podatke našeg kurira:
   Luka Radosavljević, Novi Sad, Srbija, telefon: +381659354545
  (provizija ide na teret platioca). 
  Na navedeni broj mobilnog telefona od kurira poslati
  uslikanu priznanicu sa kontrolnim brojem na viber.

Napomena za sve roditelje dužnike:

Posebnu molbu imamo za sve dužnike prema našoj školskoj ustanovi, tj. za dugovanja koja su postojala pre 17.03.2020. godine, da se ti dugovi izmire u cilju pomoći i stabilnog rada škole u ovom periodu. Molimo da budete solidarni prema ostalim roditeljima i da razumete tešku situaciju u kojoj se škola nalazi. Vašim nekorektnim odnosom prema finansijama i našem kolektivu, doveli ste celu školsku ustanovu u dodatno otežavajući položaj. Škola sada neće pokretati sudske sporove i izvršiteljske postupke, ali će u saradnji sa advokatskom kancelarijom Despotov, pokrenuti sve sporove bez slanja opomena.