2

Prethodne školske godine svi maturanti su uspešno položili prijemne ispite i svi koji su upisali državne fakultete su na budžetskom studiranju. Takodje i sve prethodne generacije uspešno studiraju ili su vec diplomirali.

Maturanti treba do 10.aprila 2024. godine da predaju radne verzije svojih maturskih radova u elektronskom obliku i zatim do 03.maja 2024. godine da predaju konačne verzije u el. obliku i do 17. maja 2024. konačne štampane radove u spiralama u 3 primerka koji se ocenjuju.

Jedan učenik – jedna tema. Nema promena tema, nema rezervacija tema i unapred dogovora sa profesorima. Teme se isključivo dobijaju ličnim dolaskom do uprave škole i potpisom u tabelu. Učenik koji prvi dođe dobija temu.

Radovi koji nisu pisani na način kako je to opisano u uputstvu za pisanje maturskog rada imaće smanjenu ocenu.