MATURA 2023

1. Pomoć maturantima za pripremu prijemnih ispita za matematiku i sprski jezik za one fakultete gde se to polaže. Link: http://www.prijemniispit.matf.bg.ac.rs/

2. Prethodne školske godine svi maturanti su uspešno položili prijemne ispite i svi koji su upisali državne fakultete su na budžetskom studiranju. Takodje i sve prethodne generacije uspešno studiraju ili su vec diplomirali.

3. Maturanti treba do 31. marta 2023. godine da predaju radne verzije svojih maturskih radova u elektronskom obliku i zatim do 05. maja 2023. godine da predaju konačne verzije u el. obliku i do 19. maja 2023. konačne štampane radove u spiralama u 3 primerka koji se ocenjuju.

4. Teme koje možete odabrati u kancelariji uprave škole su sledeće:

Spisak tema za maturske radove, školska 2022/2023. godina

Jedan učenik – jedna tema. Nema promena tema, nema rezervacija tema i unapred dogovora sa profesorima. Teme se isključivo dobijaju ličnim dolaskom do uprave škole i potpisom u tabelu. Učenik koji prvi dođe dobija temu.

5. Način pisanja maturskih radova imate na ovom linku:

Uputstvo za pisanje maturskog rada

Radovi koji nisu pisani na ovaj način imaće smanjenu ocenu.

Kalendar aktivnosti za maturante 2023.

Rezultati maturskog ispita